2020 Październik

X20 – White Star Real Estate

Pomimo stanu pandemii uruchomienie instalacji SSP, oddymiania oraz systemu detekcji gazów zostało wykonane wzorowo, co potwierdziły próby z gorącym dymem.

System Oddymiania –  D+H,
System Sygnalizacji Pożarowej –  Polon Alfa,
System Detekcji Gazów – GAZEX,
System Przyzywowy Schrack Seconet VISOCALL IP

Wrzesień 2020

Browary Warszawskie – Biura Przy Willi

Zainstalowano, uruchomiono i zintegrowano systemy takie jak:
System Sygnalizacji Pożarowej –  Schrack Seconet,
Automatyka Pożarowa – MERCOR/SMAY,
System Wizualizacji SSP – Schrack SecoLOG

Inwestor Echo Investments S. A.

Lipiec 2020

Sizeer – Janki k. Warszawy

Zakończyliśmy prace związane z aranżacją Systemu Sygnalizacji Pożarowej oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegania dla lokalu Sizeer
System Sygnalizacji Pożarowej – ESSER, Dźwiękowy System Ostrzegania – pAudio.

Czerwiec 2020

Szkoła Podstawowa w rejonie ul. Jana Kazimierza – Warszawa dzielnica Wola

Rozpoczęliśmy pracę instalacyjne w nowobudowanej szkole w dzielnicy Wola w Warszawie. Nasz zespół kompleksowo wykonuje instalacje elektryczne oraz teletechniczne.

Kompleks Oświatowo-Sportowy ma trzy kondygnacje powyżej terenu. Obiekt jest częściowo podpiwniczony. Budynek szkoły podstawowej dla 800 uczniów, z hala sportową, boiskami szkolnymi i parkingami. W budynku zlokalizowano:

  • Blok klas zerowych – cztery oddziały klas z pomieszczeniami towarzyszącymi
  • Blok Szkoły Podstawowej – 28 klasopracowni z pomieszczeniami towarzyszącymi oraz 5 klasopracowni do zajęć w grupach,
  • Blok Sportowy składający się z boiska o wymiarach 15x28m, zapleczy sanitarnych, małej sali fitness/auli oraz sali gier stołowych w której uczniowie będą przebywać czasowo;
  • Stołówki wraz z pełnym zapleczem kuchennym
  • Biblioteki z czytelnią
  • Trzech świetlic
  • Pomieszczeń dla nauczycieli: pokój nauczycielski, pokój cichej pracy, zaplecze socjalne
  • Pomieszczeń administracyjnych, personelu medycznego i pedagogicznego oraz psychologicznego,
  • Pomieszczeń sanitarnych, szatniowych pomocniczych i technicznych.

Powierzchnia użytkowa 7.707,91m2. Powierzchnia zabudowy 3.773m2. Kubatura 29.243m3

Generalny Wykonawca MIRBUD S. A.

Maj 2020

Centrum Bezpieczeństwa – Biuro

Nasz zespół wykonał instalacje niskoprądowe  oraz elektryczne w nowoaranżowanym biurze w Warszawie.

Instalacja elektryczna gniazd oraz oświetlenia,
Instalacja strukturalna LAN,
Instalacja Audio/Wideo

Luty 2020

Browary Warszawskie – Biura Przy Willi

Rozpoczęliśmy prace związane z montażem instalacji SSP oraz automatyki pożarowej SMAY dla budynku GH kompleksu Browarów Warszawskich.

Inwestor Echo Investments S. A.

 

Luty 2020

STOP SHOP – Białki k. Siedlec w 72 h

Nasz zespół wykonał instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego w kilku lokalach usługowych.

Projekt wykonawczy, symulacja oświetlenia, zamówienie materiałów oraz wykonanie całej instalacji zostało wykonane w ciągu 72 h wraz z uruchomieniem.

Generalny Wykonawca MIRBUD S. A.

Styczeń 2020

X20 – White Star Real Estate

Nasz zespół wykonuje instalacje niskoprądowe w nowobudowanym biurowcu w standardzie klasy A przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie. Budynek posiada 6 kondygnacji nadziemnych, 2 kondygnacje podziemne. Jego powierzchnia biurowa do 12000 m2. Ponadto w budynku zaprojektowano 260 miejsc parkingowych. Planowane zakończenie prac to czerwiec 2020.

Instalujemy, uruchamiamy i integrujemy systemy takie jak:
System Sygnalizacji Pożarowej –  Polon Alfa,
System domofonowy – ELFON Greon,
System Detekcji Gazów – GAZEX,
System Przyzywowy Schrack Seconet VISOCALL IP

System Wizualizacji VENO

W budynku wdrażamy rozwiązanie integrujące systemy bezpieczeństwa VENO.

PRIMARK Polska

Zakończyliśmy prace związane z aranżacją Systemu Sygnalizacji Pożarowej dla pierwszego w Polsce sklepu PRIMARK.
System Sygnalizacji Pożarowej – SCHRACK.

Design & Build

Nasz zespół opracował projekty oraz wykonał instalację elementów systemu pożarowego wraz z uruchomieniem całej instalacji.

System aspiracji

Dla PRIMARK zlokalizowanym w Warszawie zaprojektowano, zainstalowano oraz uruchomiono aspiracyjny system wczesnej detekcji dymu ASD SECURITON.

Grudzień 2019

Galeria Mokotów w Warszawie 

Zakończyliśmy prace związane z doświetleniem rusztowania przy przebudowie wejścia głównego oraz rotundy Galerii Moktów w Warszawie.

Design & Build

Nasz zespół opracował projekty, symulacje oraz wykonał instalację elektryczną rusztowania, niezbędną do przebudowy wejścia głównego wraz z nową elewacją.

Październik 2019

Steninge Slottsby

System oddymiania D+H

Zakończyliśmy prace związane z systemem oddymiania grawitacyjnego w centrum konferencyjno-rozrywowym Steninge Slottsby

Design & Build

Nasz zespół opracował projekt koncepcyjny, projekt wykonawczy oraz wykonał instalację elementów systemu oddymiania wraz z uruchomieniem całej instalacji.

System oddymiania grawitacyjnego

W budynku zainstalowano system oddymiania D+H.

Wrzesień 2019

Centrum Handlowe Janki k. Warszawy

Zakończyliśmy prace związane z aranżacją Systemu Sygnalizacji Pożarowej oraz Dźwiękowego Systemu Ostrzegania dla najemców II Etapu rozbudowy.
System Sygnalizacji Pożarowej – ESSER, Dźwiękowy System Ostrzegania – pAudio.

Design & Build

Nasz zespół opracował projekty oraz wykonał instalację elementów systemu pożarowego wraz z uruchomieniem całej instalacji.

System aspiracji

W lokalu ZARA zaprojektowano, zainstalowano oraz uruchomiono aspiracyjny system wczesnej detekcji dymu FAAST System Sensor.